CFD/EFD simulaties/analyses/berekeningen stroming/warmteoverdracht

Holland Engineering Consultants (H.E.C.) heeft een lange geschiedenis met Computational Fluid Dynamics analyses, die ook wel kortweg CFD-analyses of stromingsberekeningen genoemd worden. In het jaar 2000 hebben wij de FloEFD software in de Benelux geïntroduceerd. Deze software past perfect binnen onze missie: het bevorderen van simulatie al aan het begin van het ontwerptraject. Bij het bieden van ondersteuning aan onze klanten bij het gebruik van de software en het uitvoeren van zeer diverse consultingprojecten hebben wij een ruime ervaring opgebouwd met het uitvoeren van CFD-analyses. Deze ervaring kunnen wij gebruiken bij het uitvoeren van complexe CFD simulaties; hieronder enkele voorbeelden van berekeningen die wij kunnen uitvoeren:
 • Interne stroming door leidingsystemen en componenten, bepalen van drukval.
 • Luchtstroming en verwarming in gebouwen, berekenen comfortparameters.
 • Externe stroming om objecten heen zoals gebouwen, windhinderonderzoek.
 • Aerodynamica van objecten met bepaling van de krachten en drukken op het object.
 • Roterende onderdelen in vloeistoffen of gassen.
 • Koeling en warmtehuishouding met natuurlijke convectie of geforceerde stroming.
 • Verdampen van een vloeistoffilm op oppervlakken.
 • Simulatie van verbranding van gassen met verbrandingsproducten, bijv. NOx.
 • Simulatie van brand in een gebouw of parkeergarage (rookontwikkeling/rook-en warmtespreiding).
CFD simulatie stroming in tank met roerwerk
CFD analyse luchtstroming door afvalscheider

CFD analyse luchtstroming door afvalscheider

CFD berekening stroming door magneetfilter

CFD-berekening stroming door magneetfilter

FloEFD is het meest gebruikte CFD pakket waarmee diverse type berekeningen mogelijk zijn, zie hiervoor type CFD berekeningen in FloEFD.
Naast alle mogelijkheden die onze FloEFD software biedt hebben wij ook de beschikking over sofware waarmee wij bijvoorbeeld de volgende CFD analyses kunnen uitvoeren:
 • Vrije vloeistofoppervlakken.
 • Complexe stroming met twee fasen, klotsen of spetteren.
 • Bewegende of drijvende objecten in vloeistof.
CFD-berekening kanaalvaart

CFD-berekening kanaalvaart

CFD simulatie klotsen vloeistof in tank

CFD simulatie klotsen

Naast de klassieke CFD analyses voeren wij ook gekoppelde CFD-FEM-analyses uit zoals:

 • Invloed van complexe temperatuur- en drukverdelingen op spanningen en vervormingen, door eerst een stromings- en warmteoverdrachtsanalyse (met CFD) uit te voeren en de resultaten in te voeren in een structurele analyse (FEM).
Thermische spanningen in uitlaatspruitstuk (gekoppelde CFD FEMberekening)

Thermische spanningen in uitlaatspruitstuk (gekoppelde CFD-en FEM-berekening)

Onderzoek thermische vervorming braadoven (gekoppelde CFD FEM analyse)

Onderzoek thermische vervorming braadoven (gekoppelde CFD- en FEM-analyse)

Geen capaciteit of niet de juiste gereedschappen om een bepaalde simulatie uit te voeren? Wij doen dit graag voor u. Wij gebruiken onze simulatiegereedschappen dagelijks om analyses uit te voeren voor projecten in zeer diverse branches.
Hierbij een greep uit de zaken waarvoor wij simulaties uitgevoerd hebben: dieselinjector, serverkoeling, oliefilter, de-icing installatie, bolscharnieren, banddroger, uitlaatdemper, CV-ketel, centrifugaalcompressor, opslagtanks, enz.

Naast CFD zijn wij gespecialiseerd in FEM-analyses.