Simulaties/analyses/berekeningen

Bel ons via +31 (0)30 600 60 60 of e-mail ons naar info@hecbv.nl

Selecteer HEC consultingdienst: FEM-analyse | CFD-analyse | Ontwerpoptimalisatie
Simulatie, analyses en berekeningen zijn termen die vaak worden gebruikt voor het analyseren van een ontwerpprobleem of het in beeld brengen van een proces door middel van FEM (eindige-elementen), CFD of andere numerieke methoden. Met simulatie bedoelen wij het representeren van de werkelijkheid. Analyse kan worden gezien als het ontleden en onderzoeken van een probleem in delen om een oplossing te vinden.

Simulatievoorbeelden FEMWaarom simulatie?Simulatievoorbeelden CFD

Om beter inzicht te krijgen hoe een product zich gedraagt bij de te verwachten omstandigheden zodat:

  • productprestatie, -functionaliteit en -betrouwbaarheid verbeterd kan worden;
  • productie- en prototypekosten gereduceerd kunnen worden;
  • kans op ontwerpfouten geminimaliseerd kan worden;
  • tijd en geld bespaard kunnen worden door ontwerptijden te reduceren en de workflow te versnellen.

Wanneer simulatie?

Hoe eerder men rekent aan de te verwachten eigenschappen hoe minder kans men heeft om achteraf problemen te hebben. Denk bij CFD aan onvoorziene drukval, turbulentie, of bij structurele analyses aan te grote verplaatsingen, te hoge spanningen of te grote rekken. Ons motto, hoe eerder hoe beter!

Zelf doen of uitbesteden?

Daar waar het product zeer ingewikkeld is of de omstandigheden dusdanig extreem zijn dat er vele ingewikkelde simulaties aan gedaan dienen te worden om met zekerheid te kunnen vaststellen of het product voldoet aan alle eisen kan het zijn dat er binnen een bedrijf onvoldoende kennis aanwezig is om garanties te kunnen geven aan de hand van eventuele resultaten. Daarom biedt HEC een aantal opties om onze kennis beschikbaar te maken voor onze klanten.