FloEFD technologie

Simulatie Vortex shedding in FloEFD
Om ook gebruikt te kunnen worden door engineers in plaats van alleen door rekenspecialisten moet een simulatiegereedschap aan hoge eisen voldoen; zo moet de software de gebruiker geen vragen stellen waar hij het antwoord niet op weet en betrouwbare resultaten geven. Bovendien moet de simulatiesoftware direct gekoppeld zijn aan de CAD geometrie. Hier laten traditionele CFD pakketten ook steken vallen, waardoor de gebruiker de zwakste schakel is geworden.
De FloEFD-technologie voldoet wel aan deze eisen. Deze software is volledig geïntegreerd in een 3D CAD systeem (FloEFD for Creo voor PTC Creo en Pro/ENGINEER, FloEFD for Catia V5 en FloEFD for NX, en FloEFD standalone voor SolidWorks, SolidEdge of Inventor). Het aanbrengen van randvoorwaarden en bekijken van resultaten vindt dus plaats binnen de eigen CAD interface. De berekening vindt plaats rechtstreeks op het native CAD model, waarbij FloEFD zelf de holle ruimte binnen de geometrie herkent. Deze holle ruimte wordt automatisch gemeshed, zonder dat de gebruiker zich zorgen hoeft te maken over bijvoorbeeld grenslaagdikten. De berekening vindt verder automatisch plaats, zonder daarvoor verdere aandacht van de gebruiker nodig is. Zaken als overgang van laminaire naar turbulente stroming, loslating en recirculatie en warmteoverdracht, indien nodig het aanpassen van de mesh tijdens de berekening, worden door de software zelf herkend. De gebruiker geeft zelf een aantal ontwerpdoelen op, zoals drukval of maximale temperatuur in een component. Hierdoor weet FloEFD wanneer het rekenproces geconvergeerd is en de berekening dus gestopt kan worden.

Screenshot FloEFD parametric study

FloEFD Parametric Study: ideaal om varianten geautomatiseerd te analyseren. Variaties van geometrie- als simulatieparameters zijn mogelijk.

De ware kracht van FloEFD komt in de ontwerpstudies naar boven. De volledige CAD-integratie en de automatische stromingsherkenning maken het mogelijk snel vele ontwerpvarianten te berekenen (bijvoorbeeld: de FloEFD for Creo projecten worden rechtstreeks gekoppeld aan instances van de family table). Dit enkel door een clone van een project te maken, geometrie aan te passen en de berekening weer te starten. Zodoende kan vooraf een serie varianten gedefinieerd worden die in een batchrun of als een parametrische studie worden berekend. FloEFD is het resultaat van meer dan 80 manjaren researchwerk op het gebied van de vloeistofmechanica. De gebruiker wordt stap voor stap door het berekeningsproces geleid en krijgt betrouwbare antwoorden voor zijn ontwerp. Laat u echter niet misleiden door de eenvoudige interface: FloEFD is bijzonder krachtig en gebruikt een volledige, niet vereenvoudigde, set van vergelijkingen om de stroming te beschrijven.

CFD mogelijkheden in FloEFD

Met FloEFD zijn diverse type CFD berekeningen mogelijk, zoals:
· Laminaire en turbulente stroming
· Stroming met grenslagen, inclusief de effecten van wandruwheid
· Vrije, natuurlijke, gedwongen en gemengde convectie
· Externe en interne stroming
· Subsone, transsone, en supersone gasstroming, hypersone luchtstroming met dissociatie- en ionisatie-effecten
· Warmtegeleiding in vaste stof, poreuze media, met en zonder gekoppelde warmteoverdracht en thermische contactweerstand
· Warmteoverdracht door straling tussen ondoorzichtige stoffen, absorptie in semi-transparanten stoffen en refractie in semi- en transparante stoffen
· Volume- en oppervlaktewarmtebronnen, o.a. door Joule Heating (elektrische stroom), Peltier effect
· Verschillende soorten thermische en elektische geleiding in vaste stoffen, isotroop, unidirectioneel, biaxiaal/axisymmetrisch en orthotroop
· Condensatie van water uit stoom en de invloed daarvan op stroming en warmteoverdracht
· Waterfilmgedrag: oppervlaktecondensatie/verdamping, smelten/bevriezen, beweging van de waterfilm door externe krachten (stroming, zwaartekracht)
· Warmteproductie door het Joule effect door gelijkstroom in electrisch geleidende vaste stoffen
· Stroming in modellen met bewegende/roterende vlakken en of onderdelen
· Compressibele gassen en incompressibele vloeistofstromingen
· Relatieve luchtvochtigheid in gassen en mengsels van gassen
· Samengestelde fluida en vaste stoffen uit meerdere materialen
· Stroming, warmteoverdracht en geleiding in poreuze media
· Stationaire / steady-state en transiente/ tijdsafhankelijke stroming
· Cavitatie in water en andere vloeistoffen
· Verbranding in gas-fase-mengsels
· Twee-fase (fluidum + partikels) -stroming
· Stroming van niet-Newtonse vloeistoffen
· Reele gassen met fase-overgang
· Stroming van samendrukbare vloeistoffen

Klik hier om terug te gaan naar de algemene FloEFD-pagina.