FloEFD Gebruikersdag 2013

Het programma werd gestart met de welkomstwoord van Ed Hulst waarna Koen Beyers, Voxdale bvba, een presentatie heeft gegeven over zijn bedrijf, FloEFD en windtunnelvalidatie.

Voxdale gebruikt FloEFD sinds het begin van het bedrijf. Koen Beyers heeft toelichting gegeven over zijn inspiratie in simulatie en het belang hiervan in engineering. FloEFD wordt toegepast in projecten uit verschillende marktsegmenten voor zowel thermische als stromingsanalyses. Recentelijk heeft Voxdale haar eigen windtunnel ontworpen en gebouwd met IR-camera data-acquisitie om een praktische validatie uit te voeren voor hun simulaties. Dit gebeurt op (geschaalde) geometrie die verkregen wordt door middel van 3D printen. De windtunnel zal ook wordt gebruikt voor het kalibreren van parameters in FloEFD-analyses.

De eerste gebruikerspresentatie werd gegeven door Sergiu Ciocirlan van APEX International Holding. Deze presentatie ging over FloEFD simulaties en validatie voor warmtewisselaar met platen. Een belangrijk gevalideerd aspect van FloEFD is de snelheidsverdeling, in de buurt van zowel een kanaalingang als bij een bocht. APEX presenteerde validatie op basis van gegevens die publiceerbaar zijn. Op basis van deze en andere niet publiceerbare uitkomsten heeft APEX goed vertrouwen gekregen in het gebruik van FloEFD voor het simuleren van stromingsverdeling in grote gasstroominstallaties.

Vervolgens gaf Richard Ozaki van Mentor Graphics een presentatie over de nieuwste FloEFD versie 13. De meeste nieuwe functies werden uiteengezet inclusief voorbeelden. Nieuwe functies en verbeteringen omvatten:

  • Verbeterde stralingsmodellering zoals de toevoeging van het Monte Carlo model dat meerdere aspecten bij straling kan meenemen (zowel absorptie in vaste stoffen als brekingsoptiek in een model);
  • Multicore meshen, wat de meshtijd significant kan inkorten;
  • Meer opties en een betere gebruikersinterface bij een of meerdere Parameter Studies;
  • Verbeterde Leak Tracking tool;
  • Lokale meshadaptiviteit op basis van rekenresultaten;
  • Exportmogelijkheid van belastingen vanuit FloEFD naar eindige-elementen-programma’s via een externe koppeling (FloEFD MpCCI Bridge);

Na half uur pauze werd de tweede gebruikerspresentatie gegeven door Wilfred Krabbendam van Technip Benelux BV. Technip is betrokken bij projectmanagement, engineering en installaties voor de energie-industrie. De besproken stromingsanalyse en optimalisatie gingen over rookgastunnels in een stoomreformreactieproces. Belangrijke ontwerpeisen zijn de uniformiteit van het snelheidsprofiel in rookgastunnels binnen een bepaalde tolerantie, drukval over het system en de stromingssnelheid in zijdelingse stromingskanalen. De analytische voorspelling van de laatste ontwerpeis werd gepresenteerd gevolgd door de modelkeuzes in FloEFD. In eerste instantie is een enkele tunnel geanalyseerd en daarna de volledig fornuis. Naast analytische validatie is de uitkomst van FloEFD ook vergeleken met een ander CFD-pakket, dat zeer overeenkomstige resultaten opleverde. Technip is tevreden over de FloEFD-voorspelling van de stromingssnelheid in zijdelingse stromingskanalen ten opzichte van de middenkanalen.

De derde gebruikerspresentatie was van Thales Nederland BV. Thales is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van professionele elektronische systemen voor defensie- en veiligheidstoepassingen. Sebastiaan Konings heeft een toelichting gegeven over het gebruik van FloEFD in de ontwikkeling van een innovatief marineradarsysteem, de SMART-L ELR Radar. Aangezien de radar in verschillende omgevingen in gebruik zal worden genomen bestaat een breed scala aan thermische ontwerpeisen, waarbij FloEFD gebruikt kan worden om het ontwerp te optimaliseren. Verder is luchtstroming binnen de radarantenne ook geanalyseerd met FloEFD. De radar is nog steeds in ontwikkeling en er zijn nog voldoende uitdagingen waarbij FloEFD een handige gereedschap is.

De laatste presentatie werd gegeven door Maarten Groothoff, BV Ingenieursbureau HEC, waarin verschillende FloEFD-toepassingen bij Ingenieursbureau HEC en FloEFD-gebruikers uit de Benelux werden gepresenteerd. Het gebruik van verschillende FloEFD-functies werd behandeld zoals transferred initial/boundary conditions, stralingsmodellering, export van FloEFD-temperatuursveld of -drukveld naar PTC Creo Simulate (Pro/Mechanica), turbulentiemodel (realistische grenslaagmodellering), variantenstudies met de parametrische studie, en het maken van een “custom visualisation parameter” voor de persentatie van de zichtbaarheid van een rookpluim. Verder zijn aanbevelingen gedaan voor hardware.