Nieuwsbrief – Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

HEC kerstmolen in FloEFD 14 (sliding mesh, vrije convectie)

 

FloEFD versie 14 nu beschikbaar!

FloEFD is het enige CFD-gereedschap dat echt ingebed is in de grote MCAD-systemen. Met FloEFD kan simulatie van stroming en warmteoverdracht vroeg in het ontwerpstadium op eenvoudige en betaalbare wijze ingepast worden.
Versie 14 van FloEFD is sinds kort beschikbaar, met weer een groot aantal verbeteringen en toevoegingen.
Waarschijnlijk de belangrijkste highlight in deze nieuwe versie is de introductie van de zogenaamde sliding mesh; Veel gebruikers zullen voordeel hebben van de verbeteringen in de unieke parameterstudie van FloEFD voor het doorrekenen van grote aantallen geometrische en fysische modelvarianten. Een bijzondere toevoeging, die voor veel minder gebruikers van belang zal zijn, is een compleet model van de atmosfeer van Mars, voor stromingsregimes van lage snelheid tot hypersoon (met een ionisatie-dissociatie-model, denk daarbij aan afdalingen uit de ruimte en landingen).

FloEFD-bijeenkomsten en trainingen zijn volgens ons essentieel voor het efficiënt gebruiken van FloEFD. Met deze nieuwsbrief zouden wij u ook graag willen informeren over de volgende FloEFD-bijeenkomsten in de agenda.

 

Nieuwe directeur

Recentelijk is ir. Maarten Groothoff aangesteld als de directeur van Ingenieursbureau H.E.C. Hiernaast blijft hij zijn functie als principal engineer uitoefenen. Maarten Groothoff heeft de afgelopen twee decennia expertise opgebouwd in simulaties voor ontwerpen en ontwerpoptimalisaties voor vele verschillende branches.

 

Trainingen FloEFD – januari 2015

Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig trainingen gegeven voor het gebruiken van de FloEFD-software, zowel op basis- als gevorderdenniveau. Onze trainingen worden onder andere in het online nieuwsoverzicht aangekondigd. In januari 2015 organiseren wij de volgende FloEFD “advanced training”. Uw interesse in een FloEFD training kunt u aangeven worden door middel van het aanvraagformulier.

 

12e FloEFD gebruikersdag! – 26 maart 2015

Eind maart bent u van harte welkom op onze 12e FloEFD gebruikersdag voor de Benelux. Tijdens de gebruikersdag zal onder andere de nieuwste versie van FloEFD, versie 14 gepresenteerd worden. Onze relaties zijn op deze dag weer het middelpunt: de interesses, inbreng en ervaringen van de gebruikers met de software zijn altijd zeer inspirerend. FloEFD-gebruikers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze FloEFD gebruikersdag; deelname is gratis. U kunt zich hiervoor alvast inschrijven door een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Nadere informatie over agenda, locatie en tijd volgen nog.

 

Kennisoverdrachtprojecten

Naast het leveren van de CFD-software FloEFD en de ondersteuning daarvoor is Ingenieursbureau HEC ook actief met consultingprojecten op FEM- en CFD-gebied en met Engineering Support. Wij voeren simulaties zowel vroeg in het ontwerpstadium als (soms te) laat na het ontwerpen uit. Onze jarenlange ervaring met de eindige-elementenmethode (lineair, niet-lineair) voor sterkte en stijfheid, stromings- en warmtesimulaties met CFD helpt om te optimaliseren of oplossingen voor problemen te vinden.
Om het MKB kennis te laten maken met simulaties voor ontwerpen en ontwerpoptimalisaties organiseren wij ook zogenaamde kennisoverdrachtprojecten. Tot 2014 was dit in samenwerking met het Materials Innovation Institute (M2i), waarbij de projecten gesubsidieerd werden door de overheid, maar helaas is deze subsidie gestopt. Omdat dergelijke trajecten zowel voor onze klanten als voor ons nuttig zijn gebleken hebben wij besloten om dit type projecten onafhankelijk voort te zetten. Onder speciale voorwaarden kan er dan gebruikgemaakt worden van 40% korting op onze normale tarieven. Neem contact op met ons voor meer informatie.