Nieuwsbrief – Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw Jaar!

HEC Kerstmolen in FloEFD 15 (Kleuren: mesh refinement level. Verbranding, vrije convectie, sliding mesh.)

FloEFD versie 15 nu beschikbaar!

Versie 15 van FloEFD is sinds 18 december 2015 beschikbaar, met weer een flink aantal verbeteringen en toevoegingen. FloEFD is de enige CFD-software die echt is ingebed in de grote MCAD-systemen. Met FloEFD kan de simulatie van stroming en warmteoverdracht vanaf het begin van het ontwerp op eenvoudige en betaalbare wijze in de product life cycle gepast worden.
In FloEFD Versie 15 springen vooral de verbeteringen op het gebied van het meshen en tijdsafhankelijke analyses in het oog.
Voor het rekenrooster: betere user-interface, nog betere controle over de meshkwaliteit, niet-relevante kieren dichtmeshen, locale verfijning in invloedsgebieden.
Voor transiente analyses: sneller, kleinere bestanden, tijdsgemiddelde resultaten.
En verder: betere multi-core prestaties, bewegende vloeistoffilms, vochtabsorberende kunststoffen, EDA-import, koppelling met multi-parameteroptimalisatiesoftware…..
Gebruikers van FloEFD met actief onderhoud kunnen FloEFD 15 in hun versie (Catia, Creo, NX, of Standalone) downloaden van Mentor Graphics supportnet.

Consultingprojecten FEM en/of CFD

Ook het afgelopen jaar bestond voor ons voornamelijk uit interessante FEM en/of CFD consultingprojecten op zowel systeem- als componentniveau voor diverse branches. Hierbij een greep uit deze projecten: draaikranslager, dieselinjector, serverkoeling, oliefilter, de-icing installatie, bolscharnieren, banddroger, uitlaatdemper, CV-ketel, centrifugaalcompressor, mortelmixer, transportframe, opslagtanks.

Gekoppelde CFD- en FEM-analyses voor Discom uitlaatdemper

Discom BV ontwerpt en levert uitlaatsystemen verbrandingsmotoren in de non-automotive sector. Voor een bepaald project is HEC gevraagd om een uitlaatdemper te analyseren om te bepalen of de optredende temperaturen en de daaruitvolgende spanningen toelaatbaar zijn / aan de normen voldoen. Hiervoor is een CFD-analyse nodig om de temperaturen van de hotspots te controleren, maar ook een FEM-analyse om de spanningen te controleren. Een uitlaatdemper is een complex product dat uit verschillende factoren bestaat die invloed hebben op de temperaturen zoals isolatiematerialen, condities van het stromende rookgas, straling. Dankzij de CAD-integratie van FloEFD is de CFD-analyse met minimale inspanning uitgevoerd op de uitlaatdemper. Hiermee zijn de hotspots bepaald. Vervolgens is het temperatuursveld van FloEFD gebruikt als input voor de FEM-analyse waarmee de resulterende spanningen zijn bepaald. Dit project wordt hier verder beschreven.

12e FloEFD gebruikersbijeenkomst

Op 26 maart 2015 hebben we in Fort Altena onze twaalfde FloEFD-gebruikersbijeenkomst voor de Benelux gehouden.
Dr. Andrey Ivanov van Mentor Graphics presenteerde de nieuwe versie van FloEFD en gaf een kijkje op de volgende release. Ook zijn technische presentatie over de analyse en validatie van cycloonseparators met FloEFD werd hoog gewaardeerd.
Verder waren er gebruikerspresentaties van Array, Emmelkamp en Voxdale.
Tenslotte gaf de “collage”-presentatie met inzendingen van gebruikers weer een beeld van de brede inzetbaarheid van FloEFD.

Trainingen FloEFD in 2016

Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig trainingen gegeven voor het gebruiken van de FloEFD-software, zowel op basis- als gevorderdenniveau. Ook de komende tijd zullen wij dat doen. Onze trainingen worden onder andere in het online nieuwsoverzicht aangekondigd. Naast basistrainingen organiseren wij het komend jaar ook weer een FloEFD “expert training”. Deze training is vooral geschikt voor mensen die CFD- ervaring hebben met andere pakketen of FloEFD al geruime tijd gebruiken en meer inzicht in doelmatig gebruik van FloEFD willen hebben. U kunt uw interesse in een FloEFD-training aangeven door middel van het aanvraagformulier.