Vernieuwd trainingsprogramma simulatiesoftware

14-10-2016

FEM TrainingAls leverancier van zeer diverse soorten simulatiesoftware hebben wij de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het geven van trainingen. Wij weten dat het geven van trainingen voor simulatiesoftware meer moet zijn dan het leren waar de knoppen zitten. Inzicht in de invloed van de randvoorwaarden op de resultaten en het interpreteren van de resultaten zijn van groot belang voor het succesvol inzetten van deze gereedschappen. Omdat er nog steeds vraag blijkt te bestaan naar goede trainingen voor simulatiesoftware hebben wij recent ons trainingsprogramma vernieuwd. Hieronder een overzicht van de beschikbare trainingen.

 

Cursus FEM-gebruik in de praktijk.

Veel bedrijven die zelf engineering doen beschikken inmiddels over Eindige-elementen(FEM)-software. Soms gekocht in een deal in combinatie met een CAD pakket. Trainingen van de gebruikers voor deze software schiet er vaak bij in of is beperkt tot het leren van de knoppen. Wij kunnen trainingen aanbieden voor het succesvol inzetten van uw FEM-software in de engineeringpraktijk. Al naar gelang de aanwezige ervaring kan dat een basiscursus of een advanced / Custom training zijn.

Basiscursus FEM-gebruik

In deze training komen de basale onderwerpen voor FEM-gebruik aan bod: Achtergrond van FEM software; Meshen en meshverfijning; Randvoorwaarden en belastingen; Interpretatie en beoordeling van resultaten. 

Advanced / Custom Training FEM-gebruik

Beheerst u de basis van FEM-software maar zou u zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn: Niet-lineaire opties (Contact, grote verplaatsingen, plasticiteit); Vermoeiing. Beoordeling FEM resultaten op basis van normen. Dynamica (responsies in tijds- of frequentiedomein, shock, random vibration response, PSD)

 

Trainingen Creo Simulatenaaf-hub_klein

Basiscursus Creo Simulate

Een basiscursus duurt twee dagen en hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: Modellen en elementen, solids en contact, Belastingen en randvoorwaarden, Algemene tips. Uiteraard kunt u tijdens deze cursus ook aan de slag met praktische oefeningen. Na ongeveer twee weken organiseren we een terugkomdag met praktijkoefening aan de hand van eigen projecten / openstaande vragen.

Advanced / Custom Training Creo Simulate

Beheerst u de basis van Creo Simulate maar zou u zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn: Niet-lineaire opties (Contact, grote verplaatsingen, plasticiteit); Vermoeiing; Dynamica (responsies in tijds- of frequentiedomein, shock, randomresponsie, PSD).

 

Trainingen FloEFD

Basiscursus FloEFD

Een basiscursus duurt drie dagen en hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: Inleiding, Presentaties gebruik FloEFD, Stroming en warmteoverdracht, Basistheorie FloEFD / CFD, Achtergrond en gebruik van FloEFD; Oefeningen aangepast op praktijk van deelnemers; Start eigen project met FloEFD. Na ongeveer twee weken organiseren we een terugkomdag: praktijkoefening aan de hand van eigen projecten / openstaande vragen.

Windturbinekoeling_kleinAdvanced / Custom Training FloEFD

Beheerst u de basis van FloEFD en zou u zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Mogelijke onderwerpen voor een Advanced Training zijn: Advanced meshing, Stralingsmodelering, Meer-fase-modellering (Luchtvochtigheid, (Film)condensatie, Stoom, Cavitatie), Particle tracing – erosie en accumulatie, HVAC en de HVAC-module: Brand (ventilatie). Advanced module: Verbranding, Hypersoon, Parametric study en projectbeheer, Rotating domains – meshen en convergentie. Poreus medium met warmtegeleiding.

Eigen suggesties voor andere onderwerpen zijn welkom, deze kunt u opgeven in het aanvraagformulier.

 

Update / Opfristraining

Voor kennismaking met de uitbreidingen in nieuwe versies van FloEFD of een hernieuwde kennismaking met FloEFD bieden wij ook een training aan. Voor een dergelijke training bepalen we in overleg met de deelnemers welke onderwerpen er behandeld worden.