Trainingen FloEFD / Solidworks Flow Simulation

HEC biedt regelmatig trainingen aan voor de FloEFD / Solidworks Flow Simulation-software. Hieronder vindt u onze gebruikelijke trainingen. Mocht u interesse hebben in een training FloEFD of Solidworks Flow Simulation dan kunt u dat aangeven door middel van het aanvraagformulier of door contact op te nemen per e-mail info@hecbv.nl of telefonisch via +31 (0)30 600 60 60. Eigen suggesties voor een training zijn ook te overleggen.

Bel ons via +31 (0)30 600 60 60 of e-mail ons naar info@hecbv.nl

Basiscursus

Een basiscursus duurt drie dagen en de agenda ziet er meestal in het kort als volgt uit:

Dag 1:Mensen luisteren naar iemand die presentatie geeft

 • Inleiding / Startoefening
 • Presentaties gebruik FloEFD
 • Lunch
 • Oefening stroming en warmteoverdracht met FloEFD
 • Presentaties basistheorie FloEFD / CFD

Dag 2:

 • Presentaties achtergrond en gebruik van FloEFD
 • Oefeningen aangepast op praktijk van deelnemers
 • Lunch
 • Oefeningen aangepast op praktijk van deelnemers
 • Presentaties achtergrond en gebruik van FloEFD
 • Start eigen project met FloEFD

Na ongeveer twee weken organiseren we een terugkomdag: praktijkoefening aan de hand van eigen projecten / openstaande vragen.

Advanced / Custom Training

Beheerst u de basis van FloEFD en zou u zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen dan kunnen wij u hierbij ook helpen.

Mogelijke onderwerpen voor een Advanced Training zijn:

 1. Advanced meshing: Real Geometry technology, multi CV cells, solution adaptive refinement. Handmatig verfijnen.
 2. Stralingsmodelering, drie stralingsmodellen: DT, DO, MC.
 3. Meer-fase-modellering met FloEFD:
  • Luchtvochtigheid
  • Condensatie (en filmcondensatie!)
  • Stoom
  • Cavitatie
  • Particle tracing – erosie en accumulatie
 4. HVAC en de HVAC-module.
 5. Brand (ventilatie).
 6. Advanced module:
  • Verbranding
  • Hypersoon
 7. Parametric study en projectbeheer.
 8. Rotating domains – meshen en convergentie.
 9. Poreus medium met warmtegeleiding.

Eigen suggesties voor andere onderwerpen zijn welkom, deze kunt u opgeven in het aanvraagformulier.

Update / Opfristraining

Voor kennismaking met de uitbreidingen in nieuwe versies van FloEFD of een hernieuwde kennismaking met FloEFD bieden wij ook een training aan. Voor een dergelijke training bepalen we in overleg met de deelnemers welke onderwerpen er behandeld worden.